Uitbreiding greunvengat (059)

De plaatselijke visvereniging wilde een uitbreiding van de huidige visvijver, het ‘Greunvengat’, realiseren. Uitgangspunt voor deze uitbreiding is het realiseren van een natuurlijke vijver, met glooiende oevers welke geleidelijk overgaan in het water. Dit biedt een goed evenwicht met de reeds aanwezige rechthoekige, strakke vijver met steile oevers.

Deze vijver is het resultaat van een vroegere afgraving omwille van het goede zand dat op deze locatie aanwezig is.

Temidden van de twee vijvers is een eiland gesitueerd, dat aan de ene zijde zicht op de ‘oude’ vijver geeft en aan de andere zijde op de nieuwe. Dit eiland is middels een tweetal bruggen aan het ‘vasteland’ gekoppeld en is derhalve te voet bereikbaar.