Skip to main content

BOUWBEGELEIDING

Ook tijdens de bouw kan Spanjers Architect u met raad en daad bijstaan en kunnen wij onze cliënten tegenover alle betrokken partijen vertegenwoordigen. Wij kunnen voor u controleren of alles volgens afspraak gebouwd wordt en eventueel bijsturen waar nodig. Zo bent u zeker dat het werk altijd namens u door een deskundige partij opgevolgd wordt en hoeft u zich ook tijdens de bouw geen zorgen te maken over het resultaat.

OPLEVERING

Tevens kunnen wij de oplevering voor u verzorgen. Hierbij wordt aan het einde van de bouw door ons gecontroleerd of alle werken door de aannemer zijn uitgevoerd conform de tekeningen en het bestek. Indien er nog gebreken of onvolkomenheden zijn moeten deze eerst opgelost worden alvorens het gebouw definitief opgeleverd kan worden. Van de oplevering wordt door ons een rapport opgesteld.