Skip to main content

TOETSING AAN DE BOUWREGELS

Het project wordt getoetst aan alle relevante regels van het bouwbesluit (duurzaamheid, daglicht, ventilatie, isolatie, brandveiligheid, etc.). Deze toets aan het bouwbesluit wordt door ons vastgelegd in een bouwbesluitrapportage. Bij nieuwbouwprojecten wordt er tevens een BENG berekening opgesteld.

BESTEKTEKENINGEN

Bestektekeningen leggen de meeste technische aspecten van een bouwwerk vast. In de bestektekeningen worden alle afmetingen, materialen en bouwtechnische details vastgelegd. Een volledige bestektekening omvat plattegronden, gevels, doorsneden en principedetails. Daarnaast omvat een bestektekening ook een tekeningen van de fundering, verdiepingsvloer en dak met daarin een schematische weergave van het leidingenverloop van afvoer en ventilatieleidingen.

CONSTRUCTIE

Voor alle constructieve onderdelen van het gebouw wordt berekend welke dimensies zij moeten hebben, teneinde een solide constructie te waarborgen. Deze berekeningen worden verwerkt in overzichts- en detailtekeningen.