Skip to main content

INITIATIEVEN VORMGEVEN

Wij hebben als bureau veel ervaring opgedaan in het vormgeven van initiatieven en wensen van onze cliënten die niet direct passen binnen de vigerende regelgeving, maar wel een positieve maatschappelijke, ruimtelijke of economische bijdrage leveren aan onze omgeving. Hierbij valt te denken aan woningsplitsing, splitsing van bouwpercelen, het wijzigen van de bestemming van gronden teneinde woningbouw mogelijk te maken, voorstellen voor een nieuwe buurt of wijk en het realiseren van vakantieparken.
Hiervoor maken wij regelmatig gebruik van de principes van ruimte-voor-ruimte, rood-voor-rood en rood-voor-groen.

POSITIEVE REACTIES DOOR MAATWERK EN CREATIVITEIT

Door onze kennis van de benodigde procedures, doorzettingsvermogen en een gezonde dosis creativiteit hebben wij de laatste jaren reeds voor meerdere projecten het licht op groen gezet. Omdat elk project maatwerk is wordt dit door ons ook zo aangepakt en wordt er per geval bekeken wat de beste aanpak is. Onze professionele en volledige presentaties van de plannen zorgen ervoor dat de bevoegde bestuurders eerder positief reageren op een initiatief.