Skip to main content

DUIDELIJKE AFSPRAKEN

Een van de belangrijkste eisen waaraan uw project moet voldoen is kwaliteit. Het is dan ook van groot belang om hierover duidelijke afspraken te maken met uw aannemer en deze afspraken op papier vast te leggen. Daarom adviseren wij om zeker bij nieuwbouw, maar ook bij grotere verbouwingen een bestek te laten schrijven.

AFSPRAKEN VASTLEGGEN

In het bestek kan elke partij terugvinden wat van hem / haar wordt verwacht. Wetgeving, administratieve voorwaarden, juridische voorwaarden, verantwoordelijkheden en af te sluiten verzekeringen worden in het bestek vastgelegd. Daarnaast worden in het bestek de te gebruiken materialen en de verwerkings- en uitvoeringsvoorwaarden eenduidig en zeer nauwkeurig vastgelegd.

BASIS VAN EEN GOED CONTRACT

Het bestek, aangevuld met de bestektekeningen en de constructietekeningen vormen samen de basis van een goed contract tussen opdrachtgever en aannemer. Een goed bestek voorkomt veel discussies tijdens en na het bouwproces, die in de meeste gevallen onnodig tijd en geld kosten.