Skip to main content

IDEE

U loopt al een tijdje met een het idee om iets te gaan (ver)bouwen? Maar wat komt daar allemaal bij kijken en waar moet u beginnen. Wat is er mogelijk? Wat kost het? Welk traject moet doorlopen worden en hoeveel tijd gaat dit in beslag nemen? Tijdens een geheel vrijblijvend eerste kennismakingsgesprek met onze architect kunt u uw wensen kenbaar maken en kan uw idee omgezet worden in een plan.

PLAN

Een plan is een goed begin, maar voor het maken van een ontwerp is meer nodig. Door het grondig en kritisch analyseren van de wensen van de cliënt door onze architect wordt de opgave meer concreet en duidelijk. Vervolgens worden de nodige gegevens verzameld voor het maken van een eerste ontwerp. Hierbij valt te denken aan foto’s van de omgeving, bestaande tekeningen bij een verbouwing, bestemmingsplannen, welstandsnota, kadastrale tekeningen, etc.

ONTWERP

Op basis van alle hiervoor omschreven gegevens kan onze architect een passend ontwerp maken. Dit begint meestal met een aantal schetsen en deze worden al snel omgezet in een eerste ontwerp. Om onze plannen helder te presenteren maken wij tevens gebruik van 3D modellen, artist impressions en animaties.