Skip to main content

VERGUNNINGSCHECK

Allereerst bekijken wij, indien nodig in overleg met de betrokken overheden, of er een omgevingsvergunning benodigd is voor het project. Als dit het geval is dan zoeken wij uit welke documenten benodigd zijn voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Indien uit de vergunningscheck is gebleken dat er een omgevingsvergunning aangevraagd dient te worden, brengen wij alle benodigde documenten bijeen en bezorgen deze namens u aan de bevoegde overheid.