Dorpse Villa (611)

Op een hoekperceel in een nieuwbouwplan heeft Spanjers Architect het ontwerp gemaakt voor deze woning in de geest van de Bossche School. Een ingetogen baksteen architectuur met zorgvuldige en uitgekiende details geeft deze woning een robuuste uitstraling. Verfijning wordt toegevoegd door een uitgekiende positionering en vormgeving van gevelopeningen in combinatie met zorgvuldige en verfijnde details in het metselwerk. De aanbouw welke is opgebouwd uit gemetselde ‘schijven’ welke op een speelse manier afgewisseld worden met glaspartijen sluiten feilloos aan op het met een zadeldak afgedekte hoofdgebouw. Door de consequente vormentaal van beide volumes ontstaat een totaalensemble dat meer is dan de som der delen.