Hedendaagse woning (565)

In een nieuwbouwplan in Oirschot, aan de rand van een historisch lint heeft Spanjers Architect het ontwerp gemaakt voor deze moderne woning. Deze bijzondere plek, waar een historisch dorpslint direct overgaat in een nieuwe wijk, past een architectuur die beide werelden met elkaar verbindt. De hoofdopzet van de woning is daarom eenvoudig en helder en sluit daarbij goed aan op de reeds aanwezige lintbebouwing. Door het toepassen van een strakke detaillering en enkele moderne details zoekt deze woning eveneens aansluiting bij de achtergelegen nieuwe woonwijk. Hiermee vormt deze woning met zijn zorgvuldig uitgekiende ontwerp een logische en passende invulling voor deze plek.