Herbouw en splitsing historische boerderij (209)

Een historische langgevelboerderij mag vanwege zijn cultuurhistorisch waardevolle karakter gesplitst worden in twee woningen. Gezien de technische staat van de huidige boerderij is gekozen om de boerderij volledig te herbouwen in oude stijl. Hiermee worden niet alleen de reeds gemaakte ‘foutieve’ ingrepen opgelost, maar zo wordt tevens een gebouw gerealiseerd dat voldoet aan de technische eisen van dit moment. De techniek van vandaag gecombineerd met de sfeer van toen.

In bijpassende stijl worden op het achtererf van beide woningen een tweetal bijgebouwen gerealiseerd. Door deze haaks op het volume van de boerderij te positioneren blijft het zicht op de achtergelegen landerijen behouden.