Inbreiding 3 woningen (067)

Aan de rand van de bebouwde kom van Liempde is door Spanjers Architect een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor het realiseren van 3 vrijstaande woningen. Dit plan biedt tevens een oplossing voor het hiaat in de reeds aanwezige lintbebouwing.

Het plan is terughoudend ontwikkeld, door met de nieuwe woningen qua vorm en massa aansluiting te zoeken met de reeds aanwezige bebouwing. De royale planopzet gecombineerd met het prachtige vrije uitzicht aan de achterzijde over de landerijen maakt dit plan tot een meerwaarde voor de kern van Liempde.