Herbestemming kerk (210)

Wegens teruglopend gebruik wordt gezocht naar een nieuwe functie voor de Bernadettekerk te Spoordonk. In een studie heeft Spanjers Architect een tweetal mogelijke varianten onderzocht om de toekomst van dit rijksmonument nieuw leven in te blazen.

In de eerste variant wordt de nadruk gelegd op invulling door commerciele partijen. Hiertoe wordt de kerk in twee stukken verdeeld door een grote glazen pui. Ter plaatse van het huidige ‘schip’ wordt tevens een vloer voorzien om zodoende extra meters te realiseren. Om te voorzien in voldoende daglicht op de begane grond worden in deze vloer gaten gemaakt, welke qua vorm refereren aan de bovenliggende ramen. Deze oplossing biedt plaats aan zowel een chique restaurant, een deftig kantoor, als aan het dorpshuis.

In de tweede variant is volledig ingezet op het dorpshuis en de lokale behoeften en balangen. Zo blijft de kerk van het dorp. Het huidige priesterkoor leent zich hier qua vorm en afmetingen uitstekend voor en kan met geringe aanpassingen als ontmoetingsruimte gebruikt worden. De vele verschillende partijen die gebruik willen maken van afzonderlijke ruimtes vinden hun plek in het nieuwe ‘dorpshuis’. Dit is vormgegeven als een ‘huis’ in de kerk. Dit gebouw kan worden opgedeeld in verschillende ruimtes met verschillende afmetingen. Door de vorm en de afmetingen van dit ‘huis’ kan de ruimtelijkheid van de huidige kerk nog steeds ten volle ervaren worden. Door middel van bewust gekozen gevelopeningen beleeft de gebruiker vanuit dit ‘huis’ nog altijd een relatie met de kerk waarin het zich bevindt. Het hout van de huidige kerkbanken wordt gebruikt voor de gevelbekleding van dit nieuwe dorpshuis.

Door deze ingreep ontstaat een zeer flexibele indeling met veel mogelijkheden, zonder enige afbreuk te doen aan de fantastisch ruimte die de kerk nu is.
Als ‘kers op de taart’ hebben wij ook nog geheel vrijblijvend een voorstel gedaan om een zestal hotelkamers te realiseren in de huidige kerktoren. Hiermee krijgt ook deze enorme ruimte een funtionele en nuttige invulling voor de toekomst.